Werkwijze

Zo bereiken we doelen: Doelgericht aan de slag

Ik ga graag aan de slag met de hele organisatie, een MT, een team, of individu. In je organisatie, op locatie, en graag ook buiten, bijvoorbeeld een sessie in het bos of een toekomstsessie bij het kampvuur. Het verschilt per situatie wat er nodig is qua werkwijze en doorlooptijd.

In het proces is er aandacht voor willen, kunnen, in staat stellen, realiseren (lees: leren & groeien) en borgen:

1. Wat is de echte vraag?
Als de vraag voor opdrachtgever én betrokkenen helder is, kan er pas effectief gewerkt worden. In een intakegesprek verkennen we zorgvuldig die vraag en of Stemgeving daarbij kan helpen.

 

2. Kent iedereen de vraag?
Mensen veranderen niet als ze niet snappen waarom het nodig is. Daarom checken we altijd of het waarom, de reden en het doel van een traject voldoende wordt uitgedragen.

 

3. Wat zijn de doelen en verwachtingen?
We brengen in kaart wat er speelt in de boven- en onderstroom. Met deze inzichten formuleren we de ontwikkeldoelen. We adresseren rollen en verantwoordelijkheden en spreken verwachtingen uit.

 

4. Sluit het doel aan bij houding, gedrag en vaardigheden?
We onderzoeken of het doel aansluit op bestaande houding, gedrag en vaardigheden van medewerkers én leiders. Hebben zij hier nog ondersteuning, training of coaching bij nodig?

 

5. Kunnen we duurzame verandering bereiken?
Stemgeving vindt duurzame verandering superbelangrijk. Daarom kijken we ook of huidige systemen en de structuren dienend zijn of dat er een aanpassing nodig is. Waar nodig, schakelt Stemgeving hulp in van collega’s.

Klanten waarvoor ik aan de slag ging

Benieuwd hoe dit voor jullie kan werken?