Verandering

De wereld is continu in verandering. Veranderen jullie mee?

Bestaande systemen voldoen niet meer, nieuwe kansen dienen zich aan. En hoewel veranderen niet altijd makkelijk is, in het grotere geheel kan het heel inspirerend zijn om bij te dragen aan de transities van deze tijd.

Leer hoe je ondernemend, wendbaar, energiek én jezelf blijft. Stemgeving kijkt in het klein en in het groot wat er speelt, houdt een spiegel voor en brengt wat vastzit weer in beweging.

Stemgeving leert je navigeren via de ‘bovenstroom’ met de zichtbare en meetbare aspecten van de organisatie én de ‘onderstroom’ met cultuur, gevoelens, onuitgesproken regels en gedragspatronen. We kijken zowel binnen als buiten het systeem wat daarvoor nodig is. Met de wijsheid van de groep als kompas.

Samen brengen we de gewenste verander richting en mogelijke belemmeringen in kaart. De leerroute gaat langs verruimen en activeren van potentieel, eigenaarschap in teams en de positie van de leider.

 

Het resultaat:

  • Eindelijk precies helder krijgen waarom verandering nodig is.
  • Je weet de noodzaak van verandering over te brengen en vast te houden.
  • Je leert omgaan met weerstand bij verandering.
  • Je gaat kansen zien in die weerstand.
  • Je blijft wendbaar en proactief bij onzekerheden tijdens het proces.
  • Vuurtjes gaan aan en je krijgt je team mee in de veranderopgave.

Ook duurzaam veranderen?